Close

Zasady dotyczące narzędzi zewnętrznych

Dozwolone narzędzia innych firm

Obecnie jedynymi zewnętrznymi narzędziami, których można używać na partypoker, gdy otwarte jest oprogramowanie do gry, są:

 • PartyCaption
 • StackAndTile
 • PlaceMint
 • Table Tamer
 • StarsHelper
 • Mosaic 2

Ostatnia aktualizacja: 15/10/2019

Użycie jakiegokolwiek innego narzędzia nie wymienionego na liście jest zabronione w trakcie korzystania z oprogramowania i może prowadzić do nałożenia ograniczeń na konto użytkownika.

Jeśli okaże się, że użytkownik narusza nasze warunki, partypoker zastrzega sobie prawo do trwałego zamknięcia jego konta i konfiskaty środków.

Zabronione narzędzia zewnętrzne

Aby uniknąć wątpliwości, istnieją pewne narzędzia, które - jeśli okaże się, że gracz używa ich w jakikolwiek sposób w połączeniu z oprogramowaniem partypoker - naruszą nasze warunki, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta i zajęciem funduszy. Korzystanie z dowolnego narzędzia, które wykonuje następujące czynności, jest zawsze zabronione:

 • Każde narzędzie zaprojektowane w celu obejścia naszych ograniczeń dotyczących historii rozdań do pobrania
 • Każde narzędzie, które gra bez interwencji człowieka (‘bot’)
 • Każde narzędzie, które podejmuje za gracza decyzje lub doradza mu, tym samym ograniczając ludzki element gry (‘oprogramowanie wspomagające’)

Zabronione narzędzia zewnętrzne, gdy uruchomione jest oprogramowanie partypoker

Istnieje wiele narzędzi zaprojektowanych po to, aby pomóc graczom w doskonaleniu ich pokerowych umiejętności.

Podczas gdy większość graczy będzie legalnie korzystać z tych narzędzi do nauki i doskonalenia osobistego poza grą, to w trakcie gry wiele z nich zapewnia pomoc, która da użytkownikowi niesprawiedliwą przewagę nad pozostałymi graczami.

W związku z tym istnieje wiele narzędzi, które nasi gracze mogą chcieć używać (i my nie mamy nic przeciw temu), lecz korzystanie z nich wtedy, gdy uruchomione jest oprogramowanie partypoker, jest surowo zabronione. Ta lista obejmuje między innymi:

 • PioSOLVER
 • PokerSnowie
 • Jesolver
 • Flopzilla
 • ICMIZER

W przypadku pytań dotyczących korzystania z określonego narzędzia, prosimy o kontakt mailowy pod adresem pokeroperations@partypoker.com.

Prośba o pozwolenie na niewymienione narzędzie zewnętrzne

Jeśli chcesz korzystać z narzędzia lub aplikacji innej firmy, która nie jest wymieniona w sekcji dozwolonych powyżej, wyślij nam e-mail z prośbą o pozwolenie na adres  pokeroperations@partypoker.com . Podaj w swojej wiadomości adres strony tego oprogramowania. 

Jeśli po zapoznaniu się z narzędziem postanowimy udzielić zgody na jego użycie w naszej sieci, bezpośrednio odpowiemy na Twoją wiadomość oraz dodamy to narzędzie do powyższej listy dozwolonych.

Należy pamiętać, że nie udzielimy zgody na narzędzia zapewniające wymienione poniżej funkcje:

 • Zestawienia rąk/zakresów, które zmieniają się lub aktualizują w zależności od wcześniejszych ruchów
 • Opóźnianie ruchów gracza w celu przejścia do kolejnego rozdania bez ryzyka zdradzenia siły kart
 • Użycie skryptów usadzających
 • Użycie botów/oprogramowań wspomagających

Queueing (ustawianie się w kolejce)

Od 1 stycznia 2020 r. praktyka „queueing” jest zabroniona na partypoker Jeśli okaże się, że stosujesz takie strategie, na Twoje konto nałożone zostaną ograniczenia.

Czym jest queueing?

Queueing występuje wtedy, gdy gracz lub grupa graczy umyślnie próbuje zmienić lub uniknąć konkretnych rywali w grach, gdzie rejestracja jest „ślepa”. Mianowicie w grach, w których nie można wybierać swoich oponentów, na przykład w turniejach SPINS.

Dlaczego queueing jest teraz niezgodny z warunkami regulaminu?

Polityka „ślepej” rejestracji na partypoker (pseudonimy wszystkich graczy są ukryte do czasu rozpoczęcia turnieju jednostolikowego) zapewnia wszystkim równe szanse. Jest ona niezbędna w zachowaniu sprawiedliwego środowiska gry.

Gracze, którzy celowo manipulują naszym procesem rejestracji, naruszają integralność gry.

Zobowiązania dotyczące wpisowego w grach fastforward

Co to oznacza?

‘Ratholing’ lub ‘Going South’ to powszechnie używane terminy odnoszące się do zachowania, w którym gracz usuwa część swoich żetonów, aby zmniejszyć swoją stawkę w grze. Jest to w rzeczywistości to, co robi gracz, gdy wstaje od stołu opuszczając pulę fastforward i natychmiast siada przy nim z mniejszym wpisowym niż środki, które miał wcześniej przy stole.

Dlaczego jest to niezgodne z warunkami regulaminu?

Praktyka ‘Ratholing’ od dawna uważana jest za przykład braku pokerowych manier. Jeśli gracz opuszcza stół, aby następnie natychmiast do niego ponownie dołączyć z mniejszą stawką, jego oponenci nie mają już szansy na odzyskanie tych środków. Uważamy, że ukrócenie tego zachowania sprzyja zdrowemu pokerowemu środowisku przyjaznemu dla wszystkich graczy.

Co mogę robić?

Gracz nie może opuścić puli fastforward, a następnie natychmiast dołączyć do niej ze stawką mniejszą niż posiadana wcześniej w puli kwota. Aby dołączyć do stołu z niższą stawką musi upłynąć przynajmniej 40 minut, żeby rozpoczęta została nowa sesja gry; jak w przypadku naszej oferty gier gotówkowych. Jeśli gracz opuści pulę fastforward i ponownie dołączy do niej w ciągu 40 minut, musi wnieść kwotę, z którą wstał od stołu lub maks. dozwolone wpisowe dla tej puli, w zależności od tego, która kwota jest niższa.

Wyjaśnienia:

 • Jeśli gracz straci cały swój stos, może ponownie zapisać się za dowolną stawkę.
 • Zarejestrowanie nowego wejścia do puli z niższą stawką niż obecna i nie kontynuowanie rozgrywania obu wejść również narusza tę zasadę
 • Zasada ta obowiązuje niezależnie dla każdej puli fastforward. (np. gracz może grać przez 40 minut przy stole $0.50/$1.00 fastforward, a następnie natychmiast zasiąść przy stole $1.00/$2.00 z niższą stawką całkowitą)

Użytkownicy, którzy systematycznie nadużywają tej funkcji, zostaną ostrzeżeni, a uporczywe zachowanie może spowodować nałożenie dalszych sankcji na konto.

Historia rozdań do pobrania

Pobierz historie swoich rozdań za pomocą narzędzia MyGame!

Funkcja ta pozwala na importowanie historii rozdań bezpośrednio do takich programów jak Holdem Manager 3 (HM3), Holdem Manager 2 (HM2) lub PokerTracker 4 (PT4). Można wtedy przeanalizować swoje dane gry, nie swoich przeciwników’.

Wszystkie przygotowane do pobrania historie rozdań są anonimizowane - pojawisz się w nich jako ‘Bohater’, podczas gry pseudonimy Twoich przeciwników są ukryte. Te środki zapobiegawcze pomagają wyeliminować nieuczciwą praktykę ‘dopasowywania pseudonimów’.

Programy HM3, HM2 i PT4 mogą być włączone, gdy oprogramowanie partypoker jest otwarte. Narzędzia te jednak nie będą działać w czasie rzeczywistym, ponieważ są one zależne od historii rozdań pobranej z MyGame.

Bardziej sprawiedliwe środowisko gry

Nasz zespół

Powołaliśmy specjalny Zespół ds. Oszustw Pokerowych, proaktywnie identyfikujący konta, które naruszają nasze warunki poprzez m.in. korzystanie z ‘botów’ i innych zabronionych narzędzi oraz wykrywający graczy, którzy uczestniczą w zmowie. Zespół składa się w dużej mierze z byłych zawodowych graczy w pokera online, którzy znają obecną sytuację pokerową i wspólnie posiadają szereg umiejętności i dyscyplin pozwalających nam szybko i skutecznie reagować na wszelkiego rodzaju raporty.

Nasz dedykowany Zespół ds. Oszustw Pokerowych dokładnie bada każdy zgłoszony przypadek. Jeśli zostanie ustalony duży ciężar dowodu, konta naruszające nasze zasady zostaną zamrożone. Środki zostaną następnie przejęte i rozdzielone między tych graczy, na których wpłynęła sytuacja związana z kontem uznanym za naruszające nasze zasady.

Jak zgłosić podejrzane działania

Wszystkie skargi traktujemy bardzo poważnie i zachęcamy do przekazywania nam szczegółowych danych każdego gracza podejrzanego o łamanie naszych zasad. Możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres pokeroperations@partypoker.com lub wypełnić poniższy formularz. Masz możliwość zachowania anonimowości.

Prosimy o podanie wszystkich znanych informacji, aby pomóc nam w dochodzeniu.

Prosimy o podanie wszystkich szczegółów poniżej

Szczegóły

 

Należy pamiętać, że bardzo poważnie traktujemy naszą rolę, w związku z czym złośliwe doniesienia nie będą brane pod uwagę. Opieramy nasze działania na zasadzie dużego ciężaru dowodu, aby uniknąć niesprawiedliwego zamknięcia konta w wyniku błędnych lub złośliwych skarg.

Comiesięczne raporty

Wyniki naszych dochodzeń będą publikowane co miesiąc. Chociaż nie możemy udostępnić szczegółów indywidualnych dochodzeń, ujawnimy liczbę kont zamkniętych każdego miesiąca oraz wartość ponownie rozprowadzonych środków.

Miesiąc Zamknięcia Rozdzielone środki
Grudzień 2018 76 416.967 $
Styczeń 2019 32 126.029 $
Luty 2019 27 66.944 $
Marzec 2019 142 124.913 $
Kwiecień 2019 94 182.254 $
Maj 2019 42 50.798 $
Czerwiec 2019 67 34.122 $
Lipiec 2019 121 174.336 $
Sierpień 2019 48 181.407 $
Wrzesień 2019 16 13.076 $
Październik 2019 57 15.629 $
Listopad 2019 46 11.378 $
Grudzień 2019 21 6.761 $
Styczeń 2020 43 18.648 $